АМАЛГАМ СЕПАРАТОРИ - CAS 1, CA 2, CA 4 - Dürr Dental

Logo_DD_EN_RGBСепаратори Аспирационни системи


CAS 1

CAS 1 е комбиниран сепаратор за вода и амалгама.
Към CAS1 се свързват плювалникът и аспирационният модул. След сепаратора се монтира 'суха' аспирационна помпа. CAS 1 работи с индивидуален контрол на нивото на амалгама в контейнера. При запълване на 95% от обема на контейнера се чува акустичен сигнал. При 100% запълнен контейнер се чува акустичен сигнал и апаратът не се включва. Само тогава контейнерът трябва да бъде сменен.


Технически данни
Напрежение (V) 24
Честота (Hz) 50/60
Ток (A) 4
Мощност (W) 100
Максимален дебит на течността (l / min) 4
Отделена амалгама 97,9%
Размери (В x Ш x Д cm) 25.5 х 15.1 х 11
В кутия (В x Ш x Д cm) 43.5 х 25.5 х 16
Обем на контейнера за амалгама 90 см3

Сепаратори Аспирационни системиАМАЛГАМ СЕПАРАТОР CA 1

СА 1 се монтира преди канализацията и пречиства течностите от плювалника и аспирационната система. Подходящ за едно работно място. CA 1 работи с индивидуален контрол на нивото на амалгама в контейнера. При запълване на 95% от обема на контейнера се чува акустичен сигнал. При 100% запълнен контейнер се чува акустичен сигнал и апаратът не се включва. Само тогава контейнерът трябва да бъде сменен.


Технически данни

Напрежение (V) 24
Честота (Hz) 50/60
Ток (A) 2.5
Мощност (W) 60
Максимален дебит на течността (l / min) 4
Отделена амалгама 97,9%
Размери (В x Ш x Д cm) 25.5 х 15.1 х 11
В кутия (В x Ш x Д cm) 43.5 х 25.5 х 16
Обем на контейнера за амалгама 90 см3

Сепаратори Аспирационни системиАМАЛГАМ СЕПАРАТОР CA 2

CA 2 отделител на амалгама с монтиран резервоар за изравняване на налягането
СА 2 се монтира преди канализацията и пречиства течностите от плювалника и аспирационната система. Заедно с аспирационна помпа VS 600 или новата Tyscor VS 2 е оптимално решение за 3/2 работни места.
CA 2 работи с индивидуален контрол на нивото на амалгама в контейнера. При запълване на 95% от обема на контейнера се чува акустичен сигнал. При 100% запълнен контейнер се чува акустичен сигнал и апаратът не се включва. Само тогава контейнерът трябва да бъде сменен.


Технически данни

Напрежение (V) 24
Честота (Hz) 50/60
Ток (A) 4.0
Мощност (W) 100
Максимален дебит на течността (l / min) 4
Отделена амалгама 97,9%
Размери (В x Ш x Д cm) 34.5 х 30 х 31
Обем на контейнера за амалгама 90 см3

Сепаратори Аспирационни системиАМАЛГАМ СЕПАРАТОР CA 4

CA 4 отделител на амалгама. СА 4 се монтира преди канализацията и пречиства течностите от плювалниците и аспирационната система. Дебит на течностите 16 l/min. Подходящ за клиники с няколко работни места. CA 4 работи с индивидуален контрол на нивото на амалгама в контейнера. При запълване на 95% от обема на контейнера се чува акустичен сигнал. При 100% запълнен контейнер се чува акустичен сигнал и апаратът не се включва. Само тогава контейнерът трябва да бъде сменен.


Технически данни

Напрежение (V) 230
Честота (Hz) 50/60
Ток (A) 1.0
Мощност (W) 210
В стенбай режим 7W
Максимален дебит на течността (l / min) 16
Отделена амалгама 98,9%
Размери (В x Ш x Д cm) 41 x 25 x 28
Обем на контейнера за амалгама 600 см3


КОНТЕЙНЕРИТЕ НА ВСИЧКИ АПАРАТИ СЕ ЗАМЕНЯТ САМО ПРИ НАПЪЛВАНЕТО ИМ !!!Телефон

0898549875

АДРЕС

Пловдив
ул. Крали Mарко 11